top of page

ONZE VISIE EN AANPAK

Cartoon6of9.jpg
  • We werken op maat en niet volgens een vastomlijnd protocol. We volgen het tempo dat u nodig heeft.

  • We werken multidisciplinair. Onze kennis vanuit meerdere disciplines wordt gecombineerd ingezet om een bemiddelingsovereenkomst te realiseren.

  • We geven prioriteit aan bemiddeling boven een juridische procedure.

  • We zorgen ervoor dat onze cliënten alle nodige juridische en andere informatie hebben om tot een gedragen overeenkomst te komen.

  • Indien nodig verwijzen wij u voor specifieke deelaspecten door naar andere specialisten.
    Het is mogelijk om tijdens de bemiddelingsperiode een andere professional te raadplegen om de gevolgen van een beslissing na te gaan. We verwijzen hiervoor naar ons netwerk van deskundigen.

  • Wij nemen de tijd om te luisteren. Daarbij hebben wij aandacht voor de emotionele of familiale context van het verhaal.

  • Wij geven altijd een realistische en transparante inschatting van de kostprijs.

  • Bemiddeling loopt via een gestructureerd proces. We werken samen naar een eindovereenkomst.

Naargelang de vraag en noodzaak kan de eindovereenkomst gehomologeerd worden op de rechtbank zoals voor een EOT (echtscheiding in onderlinge overeenkomst), een ouderschapsplan, een vereffenings-verdeling van een nalatenschap na overlijden.

Iedere bemiddeling loopt via een gestructureerde aanpak. Een bemiddeling start altijd met een gesprek met alle betrokken partijen. In een volgende stap wordt naar iedere partij apart geluisterd. De duur en het aantal afspraken hangt af van de specifieke vraag en noden.

Omdat we ook zijn wat we kwijt zijn geraakt
 

      (uit de film ‘Amores Perros’ -‘Love’s a bitch')

bottom of page