top of page

ONZE MISSIE

We weten dat overleg en dialoog een duurzame en waardevolle manier is om meningsverschillen en conflicten te hanteren. We zetten daarom onze deskundigheid, professionele ervaring en levenswijsheid in voor een aanbod van bemiddeling in familiale conflicten.

We willen op die manier een tegenwicht bieden tegen de toenemende polarisatie en intolerantie in onze samenleving, de verharding en verzuring in de relaties tussen groepen en individuen.

We vertrouwen erop dat individueel engagement en individueel ethisch handelen hierin een motor tot verandering kan zijn. Dit individueel engagement wint kracht in een samenwerkingsverband.
Waar mogelijk en aangewezen is, zetten we tevens dit samenwerkingsverband in om structurele verandering te bewerkstelligen.

Daarom engageren we ons ook op vrijwillige basis voor diverse initiatieven in het ruime domein van de bemiddeling: permanentie trajectkeuze gesprekken op de familierechtbank, burenbemiddeling Stad Antwerpen, lezingen voor de vzw Lichtbron, Equilibrio.

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

 

      (Lucebert, ‘de zeer oude zingt’)

bottom of page