top of page
duo op sofa.jpg

EN DAAR WILLEN WE U GRAAG BIJ HELPEN

Wij zijn Dominique van Boven en Lut Gevers, erkende familiaal bemiddelaars.
We hebben onze professionaliteit en ervaring gebundeld in Bemiddelingskantoor Tact.

We bieden u graag onze deskundige hulp aan om een oplossing te vinden voor uw conflicten in de familiale sfeer.

Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling bij conflicten die juridische impact hebben of het risico lopen op juridische afhandeling zoals

  • erfrecht,

  • verdeling van goederen in familiale context,

  • partnerscheiding,

  • relatiebreuk,

  • regeling van ouderschap na scheiding of relatiebreuk,

  • conflicten tussen ouders en kinderen,

  • conflicten tussen grootouders en ouders over de kleinkinderen

Wij hebben bijzondere aandacht voor de verwevenheid van de juridische, psychologische, sociale en financiële aspecten en het welzijn van alle betrokkenen.

Door bemiddeling in uw conflict kan de communicatie tussen de partijen weer worden opgestart of verbeteren. Zo kan er worden gewerkt aan verbinding waar nodig om tot een overeenkomst te komen met een duurzaam resultaat.

De bemiddelingsovereenkomst kan worden gehomologeerd door de rechtbank. Ze krijgt dan de waarde van een vonnis.

Contacteer ons vrijblijvend om te overleggen of bemiddeling ook voor u een meerwaarde kan zijn voor een harmonieuze toekomst.

FAMILIERUZIES EN RELATIECONFLICTEN

Niemand wil ze. En toch, waar mensen samenleven ontstaan wrijvingen.

Het regelen van een scheiding, erfenis, ziekte en verzorging van ouders. Het maken van afspraken over kinderen of kleinkinderen, het verdelen van (on)roerende goederen.

Emoties, belangen en praktische regelingen worden een kluwen of een opgave en leiden tot onenigheid.

Tegenstellingen kunnen met goede wil en inzet omgebogen worden tot een constructief overleg, afspraken en een oplossing voor alle betrokkenen.


DAAROM IS ER BEMIDDELING

Wanneer u in alle vertrouwelijkheid een conflict wilt oplossen of regelen.

Wanneer u graag zelf uw conflict in handen wilt nemen met de hulp van een neutrale derde.

Wanneer u graag buiten de rechtbank het geschil wilt oplossen zodat u niet in gevechtsmodus een procedure voor de rechtbank moet doorlopen.

Wanneer u een akkoord wilt dat juridisch afdwingbaar is en de waarde van een vonnis heeft.

bottom of page