top of page

TARIEVEN


De kosten voor een bemiddeling  omvatten het ereloon van de bemiddelaar en de administratiekosten. 


Ereloon 


De bemiddelaar rekent een tarief  per uur aan voor de bemiddelingsgesprekken  en voor de tijd besteed aan overige prestaties zoals maken van verslagen, telefoongesprekken,  beantwoorden van mails en redactie van het bemiddelingsakkoord.


Het uurloon situeert zich tussen de 100 en 150 euro en is afhankelijk van de complexiteit van uw dossier, de op het spel staande belangen, de urgentie…


Administratiekosten


Naast het uurtarief rekent Tact een vergoeding voor de kantoorkosten en administratieve kosten aan.


Deze vergoeding wordt op basis van reële kantoorkosten berekend en bedraagt gewoonlijk
20% à 35% van het totaal aangerekende uurtarief.  


Een  eenmalige dossierkost van  50 euro wordt aangerekend bij het opstarten van een bemiddeling. 


Aanvullend


Bij de start van de bemiddeling wordt een inschatting gemaakt van de kosten.
De kosten  worden in principe verdeeld tussen alle betrokkenen.


Het ereloon wordt per sessie afgerekend. 
Voor de overige prestaties en administratieve kosten vraagt de bemiddelaar op geregelde tijdstippen van de bemiddeling aan elke partij een provisie.
Bij het afsluiten van het traject krijgt u een transparante eindfactuur.


Voor familiale bemiddeling (scheiding, ouderschapsplan, erfeniskwesties, familieruzies ) is er geen btw-verplichting.

In specifieke situatie werken we ook met Rechtsbijstand (‘Pro Deo’).
 

bottom of page